Produktudvikling

Hav forbrugerne med i udvikling af nye produkter

Please follow and like us:

Når der skal findes på nye produkter eller laves forbedringer på eksisterende, er det vigtigt at tage udgangspunkt i de ønsker og behov, der findes på markedet. Kun sådan kan det sikres, at man udvikler de helt rigtige produkter, der passer til efterspørgslen hos kunderne. At lave forarbejdet og analyserne, som ligger til grund for dette, kan ske med hjælp fra strategisk Produktudvikling, som tilbydes af A&B Analyse. Undersøgelsen foretages på baggrund af en virksomheds ønske om at udvide sit produktsortiment. Med udgangspunkt i dette undersøges det, hvad forbrugerne ønsker og hvilke behov de har, i løbet af flere faser. Det endelige resultat af analysen kan bruges til at beslutte, hvilke nye produkter, der skal indføres på markedet, eller hvordan et produkt skal ændres eller forbedres for at passe bedre til de eksisterende behov. Strategisk produktudvikling er tiltænkt forbrugerprodukter, man kan købe i butikker, herunder fødevarer.

Processen ved strategisk produktudvikling

Den strategiske produktudvikling foregår i tre trin. Det første trin er en undersøgelse af eksisterende viden og data. Det kan handle om emnet eller om forbrugernes holdninger og ageren, for at finde inspiration og finde frem til, hvad der er værd at gå videre med i undersøgelsen. Dette trin udføres i første omgang med udgangspunkt i Gallups danske indeks. Herefter fortsættes der i A&B Analyses eget Danmarkspanel, hvor der yderligere kan dykkes ned i forbrugernes konkrete holdninger og meninger, prefærencer, ønsker og adfærd – både generelt og i forhold til det konkrete produkt, der skal udvikles.
I næste trin nedsættes der to fokusgrupper bestående af forbrugere, som altså er potentielle købere af det nye produkt. I disse grupper debatteres der i en fri ramme, hvor deltagerne i høj grad har mulighed for frit at komme til orde, uden at processen er så fastlåst som den kan være ved et interview. Derfor kan der opstå nye og anderledes inputs her, som ellers ikke er dukket op tidligere i processen. Fokusgrupperne er altså et værdifuldt værktøj til at videreudvikle de idéer og tanker, der opstod under første trin, og i øvrigt finde nye muligheder for brand- eller line extensions hos virksomheden, altså udvidelse af produktsortiment indenfor et eksisterende mærke eller en produktgruppe.

Kom i gang med strategisk produktudvikling

Når idéerne har været igennem de to første trin er det tid til at finde udformningen på det endelige, nye produkt. I det tredje trin laver virksomheden derfor en præsentation, som enten kan være en beskrivende tekst, et billede eller endda en fysisk prototype på det endelige produkt. Hvad en fremstillingsformen er vil den efterfølgende blive testet i A&B Analyses Danmarkspanel, hvor forbrugernes holdninger igen høres for at finde ud af, om produktet er udviklet på den helt rigtige måde. Således kan man ende med et produkt, der allerede før det er kommet på markedet, er vurderet af forbrugere som godt og brugbart. Strategisk produktudvikling er dermed med til at skabe de bedste produkter, både for virksomheden og for forbrugerne.